Onderneem het in Woudsend

Lid worden

Nieuws

De brug bij Osingahuizen is op dit moment gestremd voor vaarverkeer, de brug kan niet omhoog.

De brug bij Osingahuizen is op dit moment gestremd voor vaarverkeer, de brug kan niet omhoog. De veren die de brug naar beneden houden, moeten vervangen worden. Er is geconstateerd dat een aantal veren kapot zijn gegaan. Dit heeft geen risico’s of gevaren opgeleverd voor vaarverkeer en weggebruikers. De veren zijn zo’n vier jaar geled... Continued

Bericht voor horecagelegenheden

Beste horeca- en gerelateerde leden. Hierna een bericht via gem SWF dat specifiek voor u bedoeld is. 2 weken geleden kregen team vergunningen van gem SWF bijgevoegd bericht. Het bestaande SVH-register is per 1 juli gestopt en er is een nieuw www.registersocialehygiene.nl in het leven geroepen. Helaas hebben ze niet de bestaande gegevens... Continued

NIEUW: broodfonds informatie

NIEUW: broodfonds informatie Het meeste gaat goed…… Als ondernemers zijn we eraan gewend: risico’s. Het is zelfs één van de factoren die het ondernemen interessant maken. Toch zijn niet alle risico’s even aantrekkelijk, zoals door ziekte of ongeval langdurig uitvallen. Je kunt dan niet verder met ... Continued

Persbericht Rechtszitting

Zeventien ondernemers vechten Ondernemersfonds aan. Súdwest-Fryslân ziet het fonds als een collectieve belangenbehartiger. GRONINGEN. Zeventien ondernemers in Súdwest-Fryslân weigeren een opslag op hun onroerendzaakbelasting (ozb) over 2021 te betalen omdat ze niet achter het Ondernemersfonds staan waar dat geld voor bes... Continued

Digitale weerbaarheid

Digitale weerbaarheid Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben wij het gehad over digitale weerbaarheid. Klik hier voor de presentatie digitale weerbaarheid. Klik hier voor de handleiding voor sterke wachtwoorden. ... Continued

Update Skar2

Update Skar2 De inloopdag eind januari in het MFC werd druk bezocht. Inwoners en ondernemers van Woudsend lieten zich informeren over de woningbouwplannen voor het Skar 2 gebied. In tegenstelling tot wat gesuggereerd werd in de Driuwpôlle hebben ondernemers en bedrijven wel degelijk een groot belang bij een omgeving waar leefbaa... Continued

Status glasvezel Woudsend

Status glasvezel Woudsend Onder ijs en weder dienende krijgen wij meegedeeld dat vooreind maart 2023 de (HAS) huisaansluitingen worden ingepland voor Woudsend industriegebied. Er moeten nog een aantal stukken civiel worden aangelegd (kabels) en ze zijn ook nog bezig met blazen (inbrengen van glasvezelkabels in de buis). Daarna volgt he... Continued

Reparatie brug Spannenburg 13 januari

Reparatie brug Spannenburg 13 januari Zoals bekend heeft de brug Spannenburg en de toe leidende wegen op dit moment ook veel extra verkeer te verwerken door de afsluiting van de A7 tussen Joure en Sneek door constructieproblemen in de Prinses Margriettunnel. We hebben nu geconstateerd dat de bouten van de planken van het beweegbare dee... Continued

Informatie over herstel Prinses Margriettunnel

Informatie over herstel Prinses Margriettunnel ... Continued